Tong- en polsdiagnostiek


Tong- en polsdiagnostiek


De tong- en polsdiagnose is een belangrijk onderdeel bij de uitgebreide anamnese en het opstellen van het behandelplan.

De energie van de verschillende organen worden gevoeld in de pols.

De tong geeft een zeer goed beeld van de condities van de organen en de onderliggende oorzaken.

Het is dus van belang dat u geen tong gaat schrapen, omdat dat het beeld ernstig vertroebelt.

Medicatie kan van invloed zijn op het tong-beeld. Daar wordt dan ook altijd naar gevraagd.
Uniek behandelingssyteem


met toepassingsgebieden in : 

traumatologie

reumatologie

interne pathologie (ziektebeelden)

gynaecologie

psyche-neurologie


Verbanden die gelegd worden


Het lichaam is de spiegel van de ziel

Zelf leg ik unieke verbanden vanwege mijn fijngevoeligheid

De klachten en de behandelmethode

Op het emotionele bewustzijnsniveau

Zichtbaar maken van (onzichtbare) problemen 

Vaak is er sprake van een gelaagdheid

Achter iedere klacht cq vraag schuilt een andere klacht


De Chinese natuurgeneeskundige therapie kan geplaatst worden naast de:

klassieke fysiotherapie

de chiropractie

de manuele therapie

de osteopathie

de acupunctuur 


Als je je beperkt tot alleen het lichaam of alleen de psyche kunnen er door de vrijgekomen energie stagnaties ontstaan in het andere aspekt (lichaam of psyche)

Polsdiagnostiek
Tongdiagnostiek