Werkwijze - behandelwijze
Energiek en Uniek - tongdiagnose

Tong NIET poetsen van te voren!

Via de tong wordt een zeer goed beeld 

verkregen van de conditie van de organen.


Via de pols wordt een goed beeld 

verkregen van de energie in de 

verschillende organenCoaching, een wezenlijk onderdeel

met opdrachten en oefeningen, inzicht en advies


Behandeling op de massagetafel

Intake

Wat je wel/niet moet doen en meenemen

Medicatie kan de pols en de tong beïnvloeden, dus daar zal altijd naar gevraagd worden

- Drink ook van te voren geen koffie

- Vermijd het schrapen van je tong vanaf 3 dagen voor je komst

+ Neem alle medicijnen en supplementen mee die je gebruikt

+ Noteer evt tijdstip(pen) waarop je 's-nachts wakker wordt

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 12+2 vragenlijst

  • tong- en polsdiagnostiek

Ik heb een hoge gevoeligheid, die mede bepaald welke insteek qua behandeling ik als eerste zal toepassen.

Daarnaast vraag ik naar je leeftijd, je adres en telefoonnummer, type verzekering, je naam en indien je een vergoeding ontvangt van je ziektekostenverzekering ook je polisnummer van de ziektekostenverzekering.

Zorg ervoor dat je deze gegevens bij je hebt.Behandeling


De behandeling duurt gemiddeld tussen de 1 en de 2 uur.

Deze bestaat uit het geven van inzicht, advies en behandeling.

De behandelvormen zijn te vinden onder /behandelvormen

Ik heb mijn eigen behandelvorm ontwikkeld die ontstaan is uit de diverse natuurgeneeskundige therapieën en de Chinese geneeskunde.

Ook leg ik veel uit, zodat je begrijpt wat ik doe en waarom.

Ook worden er soms opdrachten of oefeningen meegegeven.

Het lichaam uit zich op verschillende manieren en afhankelijk van wat zich aandient wordt de behandeling afgestemd.

De behandelingen zijn uiteraard altijd vertrouwelijk.Wettelijke eisen tav rapportages, boekhouding, NAW-gegevens en vertrouwelijkheid, klachtenprocedure en verplichte verzekeringen zijn geregeld en vastgelegd.

Procedure


De behandelduur

Deze is afhankelijk van wat je wilt en wat er aan de hand is.

Indien mogelijk houd ik het aantal behandelingen zo laag mogelijk.

Het kan zijn dat ik je doorverwijs naar je eigen huisarts of specialist .

Ook is het mogelijk om met een bepaalde regelmaat te komen als een soort APK van je lichaam.


Supplementen

Voorgeschreven supplementen kunnen na aankoop niet teruggebracht worden.


Wettelijke eisen

Ik voldoe aan de nieuwste hoge eisen op het gebied van de alternatieve geneeswijzen.

Ingeschreven bij:

Dat betekent dat je zeker weet dat de zorg die ik verleen van hoge kwaliteit is en dat ik ingeschreven ben bij:

  • Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • Tuchtrecht Complementaire Zorg
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

Klachtenprocedure

Ook is er een klachtenprocedure op mijn kantoor aanwezig. Mocht er iets zijn dan kunt u contact met me opnemen. Daarnaast ben ik aangesloten bij de LVNT die een eigen klachtenprocedure heeft en bij de SKAG, geschillencommissie.

Waarneming in geval van ziekte / vakantie

Bij overlijden of tijdens ziekte is overname van dossiers gewaarborgd door een collega. Zij zal indien nodig contact met je opnemen.

Algemene voorwaarden

Ook zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dossiers worden standaard 20 jaar bewaard en er is de mogelijheid om een aanvraag tot vernietiging te doen via een formulier dat u dan in moet vullen en ondertekenen. Bij jongeren onder de 18 geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar pas ingaat vanaf hun 18e, dus tot hun 39e jaar. een bewaartermijn

Privacy waarborging

Ook is de privacy gewaarborgd via een privacystatement die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) miv 25 mei 2018 en is miv 1 juli 2022 aangepast vwb de opslagtermijn van behandeldossiers van 15 naar 20 jaar en voor minderjarigen geldt de termijn van 20 jaar miv hun 18e levensjaar dus tot aan hun 39e levensjaar. Zie hiervoor