www.energiekenuniek.nl

Westerse- en Chinese geneeskunde

Persoonlijke ontwikkeling, coaching, training

Pijnbestrijding, zowel geestelijk als lichamelijk

Mariëtte Cobben , Pijnspecialist - coach - trainer

Laboratorium onderzoeken


Onderzoeksprogramma's


Basisscreening darm                                            €199,=                                        

feces programma, virulente factoren darmflora, secretorisch IgA, beta-defensine 2, a-1 antitrypsine, EPX


Basisscreening kind (t/m 12 jaar)                        €119,=

darmflora (pH, mycologie, transiënte flora, residente flora, aërobe/anaeërobe flora), a-1 antitrypsine, pancreas-elastase, secretorisch IgA, beta-defensine 2


Preventieve gezondheidsscreening darm         €219,=

feces-programma, calprotectine, a-1 antitrypsine, EPX, pancreas-elastase, galzuren, secretorisch IgA


Preventief onderzoek colon-rectaal carcinoom €68,50

tumor M2PK, calprotectine, hemoglobine-haptoglobinecomplex, hemoglobine

Onderzoeksprogramma's


Immunologische screening darm                        €109,=

secretorisch IgA, beta-defensine 2, a-1 antitrypsine, EPX


Voedingsscreening                                                 € 99,=

pancreas-elastase, galzuren, antigliadine, anti-transglutaminase


Darmflora oriëntatie                                             € 19,=

Lactobacillen, pH-waarde, Enterobacteriaceae


Darmflora oriëntatie en mycologie                    € 49,=

Lactobacillen, pH-waarde, Enterobacteriaceae, mycologie

Intestinale micro-ecologie


Feces-programma                                                  €75,50                            

transiënte flora, residente flora, aeërobe/anaërobe flora, mycologische cultuur, pH-waarde, spijsvertering


Mycologie                                                                €32,50 

mycologische cultuur gedifferentieerdVirulente factoren


Virulente factoren darmflora                                €32,90

Vaginale micro-ecologie


Vaginale flora                                                           €52,90

aërobe/anaërobe flora, mycologieHPU


HPU (Hemopyrrollactamurie)                               €22,40

Parasitologie


TFT (Triple feces test)                                               €97,=

Microscopie van gefixeerd materiaal en immunologie. Deze combinatietest heeft een hogere specificiteit en sensitiviteit.


Immunologisch                                                        €39,50

Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Giardia lamblia

Bacteriële kolonisatie van de dunne darm (SBOG)    


Indican, skatol (ileum)                                          €23,50

Microbiologische screening


Bacteriologie (specimen)                                       €48,50


Mycologie (specimen)                                            €32,50

Onderzoek van maag-darmaandoeningen


Maag                                                                         €25,90

Helicobacter pylori


Colon                                                                        

Tumor M2PK                                                           €33,50

Hemoglobine-haptoglobinecomplex,

hemoglobine                                                          €29,=                                                     

Darmontstekingen


PMN Elastase                                                          €31,90


Calprotectine                                                          €27,50


a-1 Antitrypsine                                                      €27,50


Lactoferrine                                                            €19,50


Lysozym                                                                  €15,90